Fuji Xerox ApeosPort-II 5010 ราคา 35,000 บาท

   เมื่อ : 22 ธ.ค. 2562  ,  1117 Views

รายละเอียด :

Fuji Xerox ApeosPort-II 5010
ราคา 35,000 บาท

การพิมพ์
• ความเร็วในการพิมพ์ DocuCentre-II 5010 คือ 55 หน้าต่อนาที และ DocuCentre-II 4000 คือ 45 หน้าต่อนาที
• ความละเอียดสูงสุดถึง 1,200x1,200 จุดต่อตารางนิ้ว
• เทคโนโลยีผงหมึก EA รับรองภาพพิมพ์ที่สดใสและคมชัด
• พิมพ์เอกสารในรูปแบบไฟล์ DocuWorks, PDF, และ TIFF โดยไม่ต้องใช้ไดรเวอร์
• การเก็บเอกสารไว้ในเมล์บ็อกซ์ เพื่อพิมพ์เป็นชุด
• ใช้งานร่วมกับ Citrix MetaFrame® ได้
• รักษาความปลอดภัยในการพิมพ์ด้วยฟังก์ชั่น Private Charge Print
• การพิมพ์แบบเข้ารหัสเพื่อป้องกันเอกสารสำคัญ

การถ่ายเอกสาร
• ความเร็วสำเนาแผ่นแรกที่ 3.2 วินาที
• ความเร็วในการถ่ายเอกสาร DocuCentre-II 5010 คือ 55 หน้าต่อนาที และ DocuCentre-II 4000 คือ 45 หน้าต่อนาที
• เพิ่มประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชั่น Build Job
• ถ่ายเอกสารด้วยการซ้อนทับข้อมูล การทำรูปแบบในการซ้อนทับ
• รักษาความปลอดภัยในการถ่ายเอกสาร ด้วยฟังก์ชั่นพิมพ์ลายน้ำเพื่อป้องกันการทำสำเนาซ้ำ (อุปกรณ์เสริม)