Xerox WorkCentre 5335 ราคา 26,500 บาท

   เมื่อ : 15 ธ.ค. 2562  ,  3,632 Views
฿ 26,500

รายละเอียด :

คุณสมบัติทั่วไป
เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox WorkCentre 5335

• เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สี และขาว-ดำ สร้างภาพด้วยเลเซอร์
• มีฝากป้อนต้นฉบับอัตโนมัติอัตโนมัติ   (ARDF)
• ความเร็วในการพิมพ์   ขาวดำ 35 แผ่นต่อนาที
• สามารถใช้กระดาษสำเนาตั้งแต่  A5 – A3
• สามารถใช้กระดาษความหนาตั้งแต่ 55 gsm – 220 gsm
• สามารถกลับสำเนาอัตโนมัติ (Duplex)
• ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก  สี 7.5  วินาที (A4) และขาวดำ 5.7 วินาที (A4)
• ใช้ระยะเวลาในการอุ่นเครื่องประมาณ  30 วินาที
• ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 X 600 dpi
• ความละเอียดในการพิมพ์ 1200 X 1200 dpi
• สามารถแสกนสีได้ที่ความละเอียด 600 x 600dpi
• การย่อขยาย 25% ถึง 400% เพิ่มลดครั้งละ 1%
• สามารถตั้งจำนวนสำเนาต่อเนื่อง 999 แผ่น
• สามารถ ตั้งรหัสผู้ใช้